نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

لوله مانیسمان رده 120

سایز: 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 مصارف: صنایع لوله کشی تولید در شاخه های 6 متری استاندارد آلیاژی: ASTM A106 | ASTM A53 | API 5L استاندارد ابعادی: ASME B36.10 | ASME B36.19 قیمت مناسب و تضمینی

لوله مانیسمان رده 60

سایز: 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 مصارف: صنایع لوله کشی تولید در شاخه های 6 متری استاندارد آلیاژی: ASTM A106 | ASTM A53 | API 5L استاندارد ابعادی: ASME B36.10 | ASME B36.19 قیمت مناسب و تضمینی

لوله مانیسمان رده 160

سایز: 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 مصارف: مصارف صنعتی و جهت انتقال سیال تولید در شاخه های 6 متری استاندارد آلیاژی: ASTM A106 | ASTM A53 | API 5L استاندارد ابعادی: ASME B36.10 | ASME B36.19 قیمت مناسب و تضمینی

لوله مانیسمان رده 80

سایز: 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 مصارف: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی تولید در شاخه های 6 متری استاندارد آلیاژی: ASTM A106 | ASTM A53 | API 5L استاندارد ابعادی: ASME B36.10 | ASME B36.19 قیمت مناسب و تضمینی

لوله مانیسمان رده 40

سایز: 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 مصارف: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیستم های تاسیسات ساختمان  تولید در شاخه های 6 متری استاندارد آلیاژی: ASTM A106 | ASTM A53 | API 5L استاندارد ابعادی: ASME B36.10 | ASME B36.19 قیمت مناسب و تضمینی

لوله مانیسمان سبک – رده 20

سایز: 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 مصارف: مصارف خانگی | لوله کشی گاز خانگی و صنعتی تولید در شاخه های 6 متری استاندارد آلیاژی: ASTM A106 | ASTM A53 | API 5L استاندارد ابعادی: ASME B36.10 | ASME B36.19 قیمت مناسب و تضمینی