نمایش 1–8 از 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

کپ فشار قوی ساکت ولد

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: جهت کور کردن یا بستن انشعابات خط لوله کشی
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

مهره ماسوره فشار قوی ساکت ولد

 • سایز: 1.4 اینچ الی 2 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

بوشن فشار قوی ساکت ولد

 • انواع: تبدیلی و ساده
 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: انشعاب در خطوط لوله کشی
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

سه راهی فشار قوی ساکت ولد

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: انشعاب گرفتن در خطوط لوله
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

ساکولت فشار قوی ساکت ولد

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

زانو فشار قوی ساکت ولد

 • انواع: 90 و 45 درجه
 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کلاس: 6000Lb / 3000Lb
 • کاربرد: تغییر جهت سیال در خطوط لوله کشی
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

تردولت فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

چپقی فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 2 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: انحراف مسیر سیال
 • کلاس: 3000Lb 
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی