نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

بوشن جوشی درزدار

 • سایز: 1/2 الی 6 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • استاندارد ASME B16.9
 • استاندارد ASME B16.49
 • استاندارد متریال ASTM A234
 • مقاومت کمتر در برابر فشار و دمای بالا به دلیل وجود جای جوش روی سطح اتصال
 • طراحی به صورت V انتهای اتصالات سیاه درزدار
 • قیمت مناسب به نسبت اتصالات موجود
 • سرعت بالا در انجام کار
 • تعویض آسان در شرایط آسیب و صدمه
 • تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

سردنده جوشی درزدار

 • سایز: 1/2 الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: برقراری ارتباط در پایپینگ
 • استاندارد ASME B16.9
 • استاندارد ASME B16.49
 • استاندارد متریال ASTM A234
 • مقاومت کمتر در برابر فشار و دمای بالا به دلیل وجود جای جوش روی سطح اتصال
 • طراحی به صورت V انتهای اتصالات سیاه درزدار
 • قیمت مناسب به نسبت اتصالات موجود
 • سرعت بالا در انجام کار
 • تعویض آسان در شرایط آسیب و صدمه
 • تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

کپ جوشی درزدار

 • سایز: 1/2 الی 24 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • انواع: گود و تخت
 • کاربرد: کور کردن و مسدود کردن خطوط لوله
 • استاندارد ASME B16.9
 • استاندارد ASME B16.49
 • استاندارد متریال ASTM A234
 • مقاومت کمتر در برابر فشار و دمای بالا به دلیل وجود جای جوش روی سطح اتصال
 • طراحی به صورت V انتهای اتصالات سیاه درزدار
 • قیمت مناسب به نسبت اتصالات موجود
 • سرعت بالا در انجام کار
 • تعویض آسان در شرایط آسیب و صدمه
 • تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

تبدیل جوشی درزدار

 • سایز: 1/2 الی 10 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: تغییر در سایز لوله کشی و همچنین اتصال دو لوله با سایز متفاوت
 • استاندارد ASME B16.9
 • استاندارد ASME B16.49
 • استاندارد متریال ASTM A234
 • مقاومت کمتر در برابر فشار و دمای بالا به دلیل وجود جای جوش روی سطح اتصال
 • طراحی به صورت V انتهای اتصالات سیاه درزدار
 • قیمت مناسب به نسبت اتصالات موجود
 • سرعت بالا در انجام کار
 • تعویض آسان در شرایط آسیب و صدمه
 • تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

سه راهی جوشی درزدار

 • سایز: 1/2 الی 10 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: لوله کشی گاز شهری با فشار کاری پایین
 • استاندارد ASME B16.9
 • استاندارد ASME B16.49
 • استاندارد متریال ASTM A234
 • مقاومت کمتر در برابر فشار و دمای بالا به دلیل وجود جای جوش روی سطح اتصال
 • طراحی به صورت V انتهای اتصالات سیاه درزدار
 • قیمت مناسب به نسبت اتصالات موجود
 • سرعت بالا در انجام کار
 • تعویض آسان در شرایط آسیب و صدمه
 • تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

زانو جوشی درزدار

 • سایز: 1/2 الی 16 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: تغییر جهت سیال در خطوط لوله کشی
 • استاندارد ASME B16.9
 • استاندارد ASME B16.49
 • استاندارد متریال ASTM A234
 • مقاومت کمتر در برابر فشار و دمای بالا به دلیل وجود جای جوش روی سطح اتصال
 • طراحی به صورت V انتهای اتصالات سیاه درزدار
 • قیمت مناسب به نسبت اتصالات موجود
 • سرعت بالا در انجام کار
 • تعویض آسان در شرایط آسیب و صدمه
 • تطبیق در شرایط مختلف آب و هوایی
 • انواع اتصالات سیاه درزدار
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی