نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

تردولت فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

چپقی فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 2 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: انحراف مسیر سیال
 • کلاس: 3000Lb 
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

مغزی فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: اتصال دو قطعه ماده
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

درپوش فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: جهت کور کردن یا بستن انشعابات خط لوله کشی
 • کلاس: 3000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

کپ فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: جهت کور کردن یا بستن انشعابات خط لوله کشی
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

مهره ماسوره فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

چهار راه فشار قوی دنده ای

 • سایز: 1.4 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: انشعاب گرفتن در خطوط لوله
 • کلاس: 3000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی

بوشن فشار قوی دنده ای

 • انواع: تبدیلی و ساده
 • سایز: 1.2 اینچ الی 4 اینچ
 • رده: تمام رده های موجود
 • کاربرد: انشعاب در خطوط لوله کشی
 • کلاس: 3000Lb / 6000Lb
 • قیمت مناسب
 • کیفیت تضمینی